aanbod trainingen klantgericht handelen bij lastig en of agressief gedrag Veilig en professioneel omgaan met lastig/agressief gedrag van cliënten door medewerkers zelf is van grote invloed is op het zelfvertrouwen en de veiligheidsbeleving bij alle partijen.  Workshop omgaan met lastig en /of agressief gedrag van cliënten Een interactieve workshop van 3,5 uur waarbij deelnemers bewust worden van de kracht en de mogelijkheden van hun eigen communicatie in het beïnvloeden van lastig/agressief gedrag. Resultaten: deelnemers leren verschillende vormen van lastig/agressief herkennen deelnemers zijn zich bewust van verschillen in beleving (vaak aanleiding voor een conflict) deelnemers zijn zich meer bewust van de eigen gedachten m.b.t. agressief gedrag en hoe ze daar mee omgaan deelnemers zijn bewuster van de invloed van de eigen communicatie (verbaal en non verbaal)en het effect ervan; escalerend of juist de-escalerend. Training professioneel omgaan met lastig en/of agressief gedrag van cliënten Eendaagse of tweedaagse trainingen omgaan met lastig/agressief gedrag. Met een helder model als basis waarin verschillende vormen van agressief gedrag en handvatten voor de-escalerende communicatie zijn opgenomen levert deze praktische training al snel houvast. Aan de hand van het model en oefeningen gebaseerd op de eigen praktijkervaringen en individuele leerdoelen ontstaat een gemeenschappelijk begrippenkader en inzicht in de verschillende vormen van agressie en hoe men daarbij het meest effectief kan communiceren. Het accent ligt op het goed aanleren van vaardigheden! Resultaten van de eendaagse training: Deelnemers zijn zich bewust van verschillende vormen (richtingen) van tegenwerkend en agressief gedrag en dat de heftigheid van de toon iets anders de heftigheid van de agressie. Deelnemers zijn vaardiger in het de-escaleren en ontdekken hierbij hun persoonlijke kracht. Deelnemers zijn vaardiger in op een neutrale professionele manier grenzen stellen. Deelnemers oefenen met schakelen in hun communicatie (van grenzen stellen naar begrip tonen als de cliënt is gestopt met het grensoverschrijdende gedrag) Eenduidig begrippenkader voor agressief gedrag. Deelnemers zijn zich bewust van het belang van eenduidig handelen in het hanteren van regels en afspraken en het begrenzen van grensoverschrijdend gedrag. Deelnemers herkennen agressief gedrag vroegtijdig. Op organisatieniveau; aandachtspunten gesignaleerd tijdens de training worden teruggekoppeld naar de teamleider. Training opvanggesprekken na heftige incidenten voor leidinggevenden De leidinggevende heeft een actieve rol in het onderzoeken van de emoties en gedragingen die mogelijk samenhangen met de gevolgen van agressie of geweld. Dit vraagt een open houding en vooral alertheid op signalen. Deze actieve rol is belangrijk. Slachtoffers van agressie nemen niet altijd zelf het initiatief om het bespreekbaar te maken. Schaamte, gevoelens van eigen falen of schuldgevoelens kunnen hierbij een rol spelen. Resultaten: kennis en inzicht om de gevolgen van agressie en geweld te signaleren inzicht in de eigen houding en het eigen functioneren t.a.v. agressie en geweld. zicht op eigen redenen om signalen te negeren (als ik het al signaleer dan moet ik er iets mee doen en dat vind ik niet gemakkelijk….) Vaardiger in het voeren van gesprekken (b.v. het bespreken van signalen ). Vaardiger in het voeren van opvanggesprekken om de 1e opvang te doen bij een incident met agressie en geweld en de voortgang te bewaken en te bespreken. Referenties trainingen