Referentie: De Profile Dynamics test gaf ons een helder en uitgebreid inzicht in de persoonlijke drijfveren van onszelf  en onze medewerkers. Hierdoor zijn we doelmatiger gaan communiceren en hebben tegenstellingen overwonnen waardoor we als team beter zijn gaan presteren. De coaching van Marion hebben wij ervaren als betrokken en warm, maar ook prikkelend waar dat nodig was. Bas Gravesteijn Directeur !mpressed druk en print 2013 www.profiledynamics.nl