Coaching/Teamcoaching In een intake/kennismakingsgesprek wordt de coachvraag en het concreet gewenste resultaat vastgesteld.  Persoonlijke coaching Een persoonlijk coachtraject van minimaal 6 sessies van 1.5 uur o.a.gericht op: - Het vergroten van de persoonlijke en professionele effectiviteit - Het vergroten van inzicht in persoonlijke drijfveren en motieven en de energiebalans - Ontwikkeling van (persoonlijk) leiderschap  Loopbaancoaching  Loopbaancoaching minimaal 6 sessies van 1,5 uur gericht op: - Meer inzicht in persoonlijke drijfveren in werk en samenwerking - Bewustwording van persoonlijke kwaliteiten, ambities en uitdagingen - Actief onderzoeken van mogelijkheden - Concreet stappenplan en concrete stappen maken  Teamcoaching (teamvorming, teamontwikkeling, teamprestaties)  Teamcoaching gericht op : - Versterken teamperformance  - Teamontwikkeling  - Optimaliseren van samenwerking en focus aanbrengen  Marion Bergevoet is gecertificeerd om ‘Profile Dynamics’ in te zetten. Profile Dynamics meet de persoonlijke drijfveren van individuen of teams. De uitkomst van de meting levert herkenbare individuele en teamprofielen die van grote toegevoegde waarde zijn voor het werken aan persoonlijk ontwikkeling of loopbaan oriëntatie(verandering), teamontwikkeling en veranderingsprocessen. De Profile Dynamics test is vertrekpunt voor de coaching. www.profiledynamics.nl