Inzicht in drijfveren/motivatie leidt tot betere resultaten Marion Bergevoet is gecertificeerd om Profile Dynamics in te zetten. Profile Dynamics meet de persoonlijke drijfveren van individuen of teams. Dit levert herkenbare individuele of teamprofielen die een grote meerwaarde hebben bij training, coaching en organisatieverandering. Meer concreet bij: - persoonlijke ontwikkeling, loopbaanoriƫntatie- en verandering   - bij samenwerking en ontwikkeling in teams  - bij effectiviteit in teams - bij organisatieontwikkeling en implementatie van veranderingen  De Profile Dynamics test is eenvoudig digitaal te maken en de code wordt bij Marion Bergevoet aangevraagd. Het rapport wordt altijd persoonlijk doorgesproken of op teamniveau als het om een teamvraag gaat. Afhankelijk van de vraag kan Marion Bergevoet na deze sessie een team of individueel traject op maat begeleiden.  Voor wie: Voor professionals die meer wil weten over hun drijfveren en de invloed van drijfveren op het gedrag en energie en plezier in werk. Voor professionals die de communicatie en samenwerking willen verbeteren en meer resultaten willen boeken Voor professionals die gericht zijn op loopbaanontwikkeling en  begeleiding  Voor professionals die veranderingen managen Voor professionals die teams aansturen en de samenwerking willen verbeteren, de effectiviteit van het team willen vergroten of spanningen willen begrijpen en ombuigen naar productief gedrag.  Resultaten: Meer onderling begrip en afstemming in communicatie Met meer plezier en effectiever samenwerken,  Beter benutten van ieders kwaliteiten Bewuster en in gezamenlijk verantwoordelijkheid werken aan veranderingen www.profiledynamics.nl www.profiledynamics.nl Referenties