Marion Bergevoet, persoonsverbonden Training en Coaching: “Eruit halen wat erin zit!” Marion Bergevoet begeleidt bij leren en veranderen. Met inzet van training,coaching en focus op leerroute en gewenst resultaat! Haar kenmerken; resultaatgericht, humor, flexibel, pragmatisch, motiverend. Ze werkt binnen een netwerk van professionals. Marion Bergevoet heeft jarenlange ervaring in resultaatgericht coachen en trainen( zie CV linkedin).  ‘Eruit halen wat erin zit ‘is een belangrijk motto in haar eigen loopbaanontwikkeling en leidraad voor haar als coach en trainer. Mensen en teams bewust maken van hun verborgen potentieel is wat haar drijft.  Marion gaat niet over een nacht ijs in haar aanpak. Ze zoekt samen met organisaties en individuen naar de meest optimale leerroute en begeleidingsvorm om de gewenste resultaten te boeken.    Dit betekent een kritische verkenning van vraag, gewenst eindresultaat, evaluatiecriteria en voorwaarden voor transfer. Marion Bergevoet Persoonsverbonden Training en Coaching, Reinardstraat 14
6883 HN Velp M 0627002521 - info@marionbergevoet.nl mail naar info@marionbergevoet.nl zie CV linkedin